• info@cfd-engineer.com

Training và tư vấn CFD cho R&D team của THACO BUS

3:17AM - 05 Mar, 2021

by cfd-engineer

Với tâm huyết đẩy mạnh mô phỏng Computational Fluid Dynamics (CFD) vô thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, TS. Đặng Lê Quang (Founder của CFD engineer) đã có cơ hội đến training và tư vấn về CFD cho đội ngũ R&D của THACO BUS (Trường Hải Auto Corporation). 


Training CFD cho R&D team của THACO BUS


Buổi training đã đem lại rất nhiều những ích lợi và kiến thức thiết thực cho kỹ sư của THACO BUS trong công tác nghiên cứu và thiết kế những sản phẩm mới sắp tới. Việc cùng nhau thảo luận để ứng dụng CFD trong thiết kế và sản xuất cũng mở ra nhiều cơ hội cho hai bên để hợp tác trong tương lai.

CFD engineer tin rằng CFD nói riêng và lĩnh vực mô phỏng nói chung sẽ trở thành xu hướng của Việt Nam trong thời gian sắp tới nhằm cải tiến thiết kế đem lại hiệu quả lớn cho nhiều ngành Công Nghiệp.

loading...

©2019 Lokatech. All Rights Reserved. Powered by Lokatech