• info@cfd-engineer.com

Tính năng chat trên page edu

1:24PM - 07 Dec, 2020

by cfd-engineer

Nhóm vừa mới bổ sung tính năng chat trên học liệu mở edu.cfd-engineer.com
Kể từ bây giờ, các bạn muốn xin file thực hành hoặc có thắc mắc về bài giảng có thể hỏi trực tiếp nhóm nha
https//:edu.cfd-engineer.com

loading...

©2019 Lokatech. All Rights Reserved. Powered by Lokatech