• info@cfd-engineer.com

Khóa học miễn phí STAR-CCM+ Meshing Solutions - 2021/2

8:25AM - 23 Dec, 2020

by cfd-engineer

🔥🔥🔥[Khóa học miễn phí STAR-CCM+ Meshing Solutions]🔥🔥🔥
(Mở một lần duy nhất trong năm 2021)
🕗 Thời gian: 22-24-26 tháng 2, 2021 (3 buổi tối T2-T4-T6 từ 8h đến 10h tối)
😎 Giảng viên: TS. Đặng Lê Quang
💻 Hình thức: Online thông qua zoom
📖 Nội dung: các kỹ thuật chia lưới dùng STAR-CCM+
- Trimmed
- Polyhedral
- Prismatic
- Thin
- Directed
- Advancing layer
- sẽ còn update
----------------------------------------------------------------------------------
🥰 Khi đăng ký khóa học, bạn sẽ được:
🎁 Nhận được một phần học bổng bất kỳ từ trang học bổng của nhóm (trừ học bổng của trung tâm SSPACE sẽ dành cho những bạn đã hoàn tất khóa học)
👉 https://www.cfd-engineer.com/hoc-bong
----------------------------------------------------------------------------------
ℹ️ Cách đăng ký khóa học: (Hạn chót 31/1/2021)
👉 https://www.cfd-engineer.com/.../cach-thuc-dang-ky-khoa...
----------------------------------------------------------------------------------
ℹ️ Sau khi hoàn tất khóa học bạn sẽ được:
🎁 Chứng nhận hoàn tất khóa học từ CFD engineer và được publish công khai ở trang
👉 https://www.cfd-engineer.com/.../star-ccm-meshing...
🎁 Trở thành học viên của CFD engineer với ưu đãi nhận được một phần học bổng bất kỳ không giới hạn từ trang
👉 https://www.cfd-engineer.com/hoc-bong
(Đang cập nhật thêm học bổng)
🎁 Được ưu đãi giảm giá 50% của khóa học Speaking English do học liệu mở tổ chức và hỗ trợ chi phí
👉 https://www.cfd-engineer.com/speaking-english-online-class

loading...

©2019 Lokatech. All Rights Reserved. Powered by Lokatech