• info@cfd-engineer.com

Khóa học miễn phí Computational Fluid Dynamics (CFD) Training - 2021/4

12:35PM - 11 Mar, 2021

by cfd-engineer

🔥🔥🔥[Khóa học miễn phí Computational Fluid Dynamics (CFD) Training - 2021/4]🔥🔥🔥
(Mở một lần duy nhất trong năm 2021)
🕗 Thời gian: 2 tối Chủ Nhật 18, 25 tháng 4, 2021 (từ 8h tối)
😎 Giảng viên: TS. Đặng Lê Quang
💻 Hình thức: Online thông qua zoom
📖 Nội dung: (Khóa học là buổi tổng kết có bổ sung và trả lời thắc mắc theo khóa Mô phỏng CFD dùng phần mềm ANSYS-FLUENT (cfd-engineer.com))
- Dòng rối và mô hình rối
- Điều kiện biên cho RANS/URANS
- Các giải pháp cải thiện độ chính xác và hội tụ cho mô phỏng CFD
- Thảo luận và trả lời câu hỏi
- Review những điểm mạnh, yếu của một số phần mềm CFD thương mại
+ ANSYS-FLUENT
+ STAR-CCM+
+ Altair AcuSolve
+ SOLIDWORKS Flow Simulation 
+ Autodesk CFD
...
----------------------------------------------------------------------------------
🥰 Khi đăng ký khóa học, bạn sẽ được:
🎁 Nhận được một phần học bổng bất kỳ từ trang học bổng của nhóm (trừ học bổng của trung tâm SSPACE sẽ dành cho những bạn đã hoàn tất khóa học)
👉 https://www.cfd-engineer.com/hoc-bong
----------------------------------------------------------------------------------
ℹ️ Cách đăng ký khóa học: (Hạn chót 31/3/2021)
👉 Do đây là training nội bộ nên số lượng có hạn, các bạn vui lòng liên hệ page qua kênh chat sớm
----------------------------------------------------------------------------------
ℹ️ Sau khi hoàn tất khóa học bạn sẽ được:
🎁 Chứng nhận hoàn tất khóa học từ CFD engineer và được publish công khai trên web
🎁 Trở thành học viên của CFD engineer với ưu đãi nhận được một phần học bổng bất kỳ không giới hạn từ trang
👉 https://www.cfd-engineer.com/hoc-bong
(Đang cập nhật thêm học bổng)

loading...

©2019 Lokatech. All Rights Reserved. Powered by Lokatech