• info@cfd-engineer.com

engineer cfd

7:27AM - 21 Dec, 2020

CAE Academy - HyperWorks căn bản

HyperWorksCAETất cả học bổng

Học bổng 20% giá trị học phí từ CFD group

Số lượng học bổng còn lại: 8/10

Link gốc của khóa học: Link

cfd-engineer


Khoá Căn Bản: (mọi học viên đều có thể tham gia).

Nội dung học:

        -Hướng dẫn sử dụng phần mềm + Phân tích độ bền kết cấu tĩnh (Linear Static) + Bài toán dao động (Normal Modes)  [3000.000vnd/10-12 buổi].

Giảm 20% = 2,400,000 vnd

label.lb_warningNotLogin

label.lb_signupOrSignin
forum.lb_topicforum.lb_categoryforum.lb_repliesforum.lb_activity

Get your username drawn by the other users of unity! Or a drawing based on what to do

Congratulations, you have found the Community! Before you make a new topic or post, please community guidelines

AccountUser

Lorem ipsum86011 day

loading...

©2019 Lokatech. All Rights Reserved. Powered by Lokatech