• info@cfd-engineer.com

Giới thiệu

cfd-engineer

Trong những năm gần đây với sự phát triển của Khoa Học Kỹ Thuật, chúng ta đang đứng trước một cuộc Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật mới mà ở đó những ngành nghề đơn giản sẽ dần được thay thế và điều khiển bởi máy tính. Dó đó, sinh viên - kỹ sư cần phải có những chương trình học mới, những cách tiếp cận mới để theo kịp tốc độ phát triển này.

cfd-engineer

Đó là lý do tại sao học liệu mở về Thiết Kế - Mô Phỏng và Lập Trình Tính Toán (edu.cfd-engineer.com) được thành lập. Mục tiêu chính cũng như sứ mệnh của edu.cfd-engineer.com là phát triển và cung cấp những chương trình học chất lượng về mô phỏng tính toán cho tất cả sinh viên - kỹ sư. Chúng tôi mong muốn đưa trình độ của sinh viên - kỹ sư Việt Nam bắt kịp tốc độ phát triển của Khoa Học Kỹ Thuật hiện nay trên thế giới.

cfd-engineer

Tất cả ý tưởng cũng như rất nhiều khóa học được tài trợ từ QUỸ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC của www.cfd-engineer.com.

cfd-engineerloading...

©2019 Lokatech. All Rights Reserved. Powered by Lokatech